Dejte hlas Karlovi

Dejte hlas Karlovi

prezidentské volby se blíží a po uzavření podávání kandidátních listin nyní velké zpravodajské portály pořádají „prezidentská“ hlasování mezi svými čtenáři. Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit zejména na hlasování na předním tuzemském serveru iDnes.cz. To bylo zahájeno v neděli večer a hlasovat zde lze až do středeční čtrnácté hodiny. Link je zde: http://zpravy.idnes.cz/ankety.aspx?id=A20121109_jw_533

Dva vítězní kandidáti pak, podobně jako v samotných volbách, postoupí do druhého kola a až z něj vzejde vítěz. Server IDnes.cz chce dát výsledům tohoto hlasování velký mediální prostor.

Rádi bychom Vás požádali o podporu Karla Schwarzenberga v této anketě. Víme, že i ostatní štáby se obracejí na své příznivce a podporovatele. Budeme rádi, pokud Karlovi Schwarzenbergovi dáte svůj hlas a pomůžete mu i v tomto „hlasování“ dostat se na čelní pozice.

Velmi Vám děkujeme za Váš případný hlas, ale i za další projevy podpory jeho kandidatuře.

 

 

Krásný den

za Volební tým Karla Schwarzenberga
Pavla Kohoutová

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Nechci komunistu

Nechci na Hradě bývalého komunistu

„Jsem odhodlán jít tvrdě do boje,“ uvedl Karel Schwarzenberg. „Budu srdcem i rozumem hájit Českou republiku. Podpořím vědce, kulturu a rozvířím chybějící diskusi o dlouhodobém směřování našeho státu v zahraniční politice. Budu prosazovat vládu práva,“ představil Karel Schwarzenberg svoji vizi prezidentského úřadu.

Posted in Volby | Leave a comment

Vážení občané České republiky

 

KAREL SCHWARZENBERG

23. října 2012

Vážené dámy, vážení pánové, vážení občané České republiky,

poprvé v historii naší země budeme společně volit nového prezidenta. Může se zdát, že prezident má omezené pravomoci, avšak jeho vliv je velmi silný a znatelný v dobrém i v tom zlém. Přímá volba určí, jakým směrem půjde naše země po mnoho dalších let.

Je pro mne vekou ctí, že mohu kandidovat na úřad prezidenta České republiky. Vyrostl jsem v generaci, htená byla vychována k zodpovědnosti a vlastenectví. Celý život jsem věnoval práci pro naši zemi, ati už v dobách komunistické diktatury nebo v časech rodící se demokracie, a chci v tom pokračovat i nadále.

Velmi si vážím toho, že jsem mohl několik let sloužit na Pražském hradě

po boku václava Havla, a někdy se sám sebe ptám, jestli poté, co jsme zažili tak velikého prezidenta, není ode mne troufalé se o tento úřad ucházet. Cítím však, že se ideály listopadu 1989 i odkaz těch, kteří bojovali za svobodu během nacistické okupace a vlády KSČ, pomalu vytrácejí. Zapomínáme až příliš snadno, že za svobodu a právo musíme bojovat každý den.

Po více než dvacet let jsme se věnovali budovám nového státu, ale bohužel jsme v tomto snažení často zanedbávali to nedůležitější, totiž nastolení vlády práva a spravedlnosti.

Je čas přestat přemýšlet o tom, co by stát měl udělat pro nás, a zvážit, co každý z nás může udělat – a promiňte mi to staromódní slovo – pro naši vlast.

Proto Vás velice prosím, abyste přišli h volbám a dobře se zamysleli

nad tím, koho budete volit. Rozhodujete o budoucnosti České republiky.

Rád bych vám poděkoval za vaši případnou podporu.

 

Hlásím se do služby.

Posted in Volby | Leave a comment

Volební kampaň

Karel na Hrad

Karel Schwarzenberg  oficiálně zahájil svoji volební kampaň před prezidentskými volbami. „Kandiduji na prezidenta proto, že chci této zemi nabídnout své služby. Chci navázat na to, co jsem vykonal, ať jako kancléř prezidenta Václava Havla, jako senátor, poslanec a ministr. Využiji všech svých znalostí a zkušeností, aby měla Česká republika mezinárodní respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra lidí v politiku. Myslím, že první úkol prezidenta je hájit stát, Českou republiku, což může být v kritických dobách velmi těžké. Vyžaduje to jeho pevné odhodlání a schopnost nenechat se ani největšími hrozbami ponouknout k tomu, aby uhnul. Já jsem své názory dokázal prosazovat v jakékoli době a totéž budu činit i nadále,“ uvedl Karel Schwarzenberg.

Jako hlava státu by chtěl Karel Schwarzenberg vést a inspirovat celospolečenské diskuze o budoucím směřování České republiky. „Chci otevřít Pražský hrad k diskusím o směřování České republiky, ale i o aktuálních záležitostech,“ doplnil Karel Schwarzenberg.

Jaké jsou hlavní úkoly pro prezidenta republiky podle Karla Schwarzenberga:

Postavení České republiky ve světě

„Vrátím České republice respekt v Evropské unii i ve světě. Celý život jsem důsledně hájil a hájím zájmy a dobré jméno České republiky v zahraničí jak na politické, tak na hospodářské úrovni. Soustředím se na posílení postavení a vlivu České republiky v rámci EU, především v procesu rozhodování o jejím budoucím uspořádání. Pojem EU jako superstát je mi cizí. Budu se zasazovat o Unii, která je pro občany a ve které bude mít každý národ své důstojné postavení.“

Morálka a korupce

„Česká republika ztrácí vzhledem k míře korupce dobré jméno. I proto velmi pozitivně vnímám skutečnost, že se v poslední době daří úspěšně odhalovat mnohé nezákonné korupční praktiky. Jako prezident budu tento směr podporovat mimo jiné jmenováním morálně nezpochybnitelných a odvážných lidí do funkcí soudců. Jsem pevně rozhodnut využít pravomoci prezidenta úkolovat všechny služby, tak abych přispěl k odhalení korupčních praktik i na té nejvyšší úrovni.“

Změna politického stylu

„Všechny nepravosti hodlám nazývat pravým jménem a podpořím příchod nových, morálně silných lidí do politiky. Nebudu mlčet při růstu vlivu extremismu a posilování protistátních hnutí, útočících na menšiny a jiné vybrané skupiny.“

 Sociální spravedlnost

„Politika dává moc a s tou je spjata zodpovědnost. zodpovědný a moderní stát musí dostát svým povinnostem vůči slabším spoluobčanům. Úcta ke stáří či ohleduplnost k národnostním menšinám formují a posilují charakter celé společnosti. Společnost, která stojí na těchto principech, je daleko silnější a těší se větší úctě.“

Vzdělání, věda a kultura

„Skutečná síla národa spočívá v jeho vzdělanosti. aby se naši lidé prosazovali ve světě, musí mít vzdělání na světové úrovni, na které však české univerzity a výzkumné vědecké ústavy v současném systému nemají dostatek peněz. Podpořím zavedení takového školného, které nebude překážkou, ale naopak příležitostí získat vynikající vzdělání. Ve spolupráci s předními vědci se zasadím o zapojení vědy a  výzkumu do každodenního života, aby nové poznatky docházely nejen uznání, ale i náležitého zhodnocení.“

Silná ekonomika, silná země

„Jsme sice malá země, ale s obrovskou průmyslovou tradicí. Při svých návštěvách zahraničí budu mít vždy na zřeteli naše hospodářské zájmy. Chci aktivně podporovat podniky, které budou pronikat do zahraničí, a pomáhat vytvářet podmínky pro investory. Mou snahou bude vrátit naší zemi místo, které jí kdysi náleželo. Důležitou pravomocí prezidenta je i jmenování členů bankovní rady České národní banky. Jmenování budou předcházet důkladné porady se všemi odborníky na ekonomické otázky a též s bývalými členy bankovní rady. Cílem bude vybrat nejlepší možné kandidáty. Kandidáti budou z různých názorových proudů, aby byla podnícena potřebná diskuse.“

Vize a principy pro budoucnost

„Neptejme se, co může vlast udělat pro nás, ptejme se, co můžeme my udělat pro naši vlast. Budu pečlivě naslouchat podnětům občanů. a pak zahájím diskusi s odborníky a zástupci demokratických politických stran o budoucím směřování České republiky. Jejím výsledkem by měla být strategie, která bude navzdory politickým změnám zajišťovat rozvoj České republiky na mnoho let dopředu.“

Lidská práva

„Prezidentský úřad s sebou nese obrovskou zodpovědnost. I proto se budu nadále zasazovat o respektování lidských práv u nás i ve světě bez ohledu na to, zda je to pro nás výhodné či ne. Neboť i v tom spočívá valná část dobré pověsti České republiky.“

Posted in Volby | Leave a comment